החוש האישיהחוש האישי


התפתחות ילדים וויסות חושי מענה לקשיים ההתפתחותיים והמטורים. קשיי קשב וריכוז הכנה לכיתה א'