PRESENT 4 LIFEPRESENT 4 LIFE


PRESENT 4 LIFE - ליווי נשים ממצב של שינוי פתאומי לחופש אמיתי שחרור מטענים רגשיים וחיים של הגשמה וסיפוק דרך שיטות אלטרנטיביות ,ידידותיות ועוקפות שכל